Ελληνικά  |  English    


ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
METAΛ ΝΤΕΠΛΟΥΑΓΕ
ΟΡΙΣΜΟΙ
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝA ΠΛΕΓΜΑTA
ΝΕΥΡΟMETAΛ
ΣΕΙΡΑ WALL
ΔΙΑΤΡΗΤΕΣ ΛΑΜΑΡΙΝΕΣ
ΠΟΛΥΚΑΡΜΠΟΝΙΚΑ ΦΥΛΛΑ
ΣΤΕΓΑΣΤΡΑ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ
ΣΧΑΡΕΣ ΔΑΠΕΔΩΝ
ΑΚΡΥΛΙΚΑ ΦΥΛΛΑ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΧΑΡΑΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

METAΛ ΝΤΕΠΛΟΥΑΓΕ - ΟΡΙΣΜΟΙ
 

Βάση των προδιαγραφών DIN 791, οι διαστάσεις που προσδιορίζουν τον κάθε τύπο EXPANDED (ΜΕΤΑΛ ΝΤΕΠΛΟΥΑΓΕ) είναι οι παρακάτω:

Α) Η μεγάλη διαγώνιος του ρόμβου, ή πλάτος του εξαγώνου.

Β) Η μικρή διαγώνιος του ρόμβου ή το ύψος του εξαγώνου.

π) Το πάχος του μετάλλου.

λ) Το πλάτος της κάθε πλευράς του ρόμβου ή εξαγώνου.


Οι διαστάσεις εκφράζονται :

Α) σε χιλιοστά (mm)
Β) σε χιλιοστά (mm)
π) σε χιλιοστά (mm)
λ) σε χιλιοστά (mm)

Πρόθεμα P ορίζει ρόμβο
Πρόθεμα Η ορίζει εξάγωνο

Η σειρά αναφοράς των μεγεθών στον κώδικα είναι:
Πρόθεμα (P ή H) Α, Β, π, λ.

         
SSL Certificates